Copyright © 2022 - 2023 --- ZTS-OTS, a.s. Dubnica nad Váhom - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Pre všetky kategórie cestných vozidiel vykonávame technické a emisné kontroly:  pravidelné   opakované   administratívne   zvláštne

Príprava vozidla na technickú a emisnú kontrolu

Kedy nie je možné vykonať kontrolu?

Ku kontrole vozidla je potrebné predložiť nasledovné doklady.